Wygrabianie mechaniczne

Prace melioracyjne nie powinny zakończyć się na wykoszeniu nadmiernie porastającej zbiornik roślinności. Wszelkie usunięte czy pływające szczątki organiczne (także na przykład gałęzie czy karpy) należy skrupulatnie wygrabić i wywieźć na brzeg. Zalegające i pływające po powierzchni rośliny nie tylko bowiem wpływają na pogorszenie walorów estetycznych zbiornika, ale też przyczyniają się do przyspieszenia procesów eutrofizacji, powodując jednocześnie spadek jakości wody.

Wygrabianie zbiorników wodnych jest odpowiedzią na tego typu bolączki. Powierzając je naszej firmie, mogą mieć Państwo pewność, że prace zostaną przeprowadzone dokładnie i profesjonalnie. Wygrabianie stawów przeprowadzamy za pomocą nowoczesnej amfibii Truxor, której grabie i przystawki dobieramy zależnie od rodzaju usuwanego materiału. Amfibia umożliwia nam także swobodne i sprawne poruszanie się po nawet najtrudniej dostępnych terenach.

Profesjonalnie przeprowadzone wygrabianie stawów, oczek wodnych, jezior czy cieków wpływa na czystość wody i estetykę akwenów oraz pomaga przywrócić im równowagę przyrodniczą. To także pierwszy krok do stworzenia kąpieliska, plaży lub innej nabrzeżnej przestrzeni rekreacyjnej. Wykaszanie i wygrabianie zbiorników wodnych ma też szczególne znaczenie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przywracając prawidłowy przepływ ciekom wodnym, takim jak rzeki, rzeczki czy rowy melioracyjne. Pozwala to uniknąć okresowych powodzi i podtopień, które są w naszym kraju dość dużym problemem. Naszej firmie mogą Państwo zlecić nie tylko wygrabianie stawów i innych zbiorników wodnych, ale też wykonanie kompleksowych usług, mających na celu poprawę stanu technicznego, rewitalizację czy zagospodarowanie każdego akwenu.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń: 602 652 371