Wykaszanie mechaniczne Czytaj więcej Usuwanie systemów korzeniowych roślin wodnych Czytaj więcej Wygrabianie mechaniczne Czytaj więcej Odmulanie i pogłebianie Czytaj więcej Renaturyzacja zbiorników wodnych Czytaj więcej Budowa plaż oraz mała architektura wodna Czytaj więcej Sprzedaż systemów i osprzętu do nawadniania oraz hydrotransportu Czytaj więcej

Gwarantujemy wysoką jakość usługi

Profesjonalne wykaszanie oraz wygrabianie roślinności wodnej,
odmulanie i pogłębianie cieków oraz zbiorników wodnych, renaturyzacja,
budowa obiektów małej architektury wodnej

Prace melioracyjne

Nasza firma od kilkunastu lat zajmuje się świadczeniem usług w zakresie szeroko pojętego utrzymania prawidłowego stanu technicznego zbiorników i cieków wodnych. Wykonujemy prace melioracyjne, rewitalizacyjne, aranżacyjne i renaturyzacyjne, realizujemy także zlecenia polegające na odbudowie lub budowie zbiorników czy tworzeniu elementów małej architektury wodnej.

Melioracje wodne to ważny element zachowania równowagi w ekosystemie, odwrócenia destrukcyjnej działalności człowieka na środowisko czy ochrony przeciwpowodziowej. Prace przez nas wykonywane likwidują skutki i niwelują przyczyny procesu eutrofizacji, tworząc atrakcyjne, cieszące oko akweny, będące jednocześnie siedliskiem dla wielu gatunków fauny i flory.

Wszystkie wykonywane przez nas prace melioracyjne i budowlane przeprowadzamy w harmonii i zgodzie z naturą, nie niszcząc przyrody, lecz pomagając wrócić jej na właściwy tor. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i zaawansowanych, często także autorskich technologii jesteśmy w stanie przeprowadzić melioracje wodne nawet w najtrudniejszych warunkach, oferując jednocześnie krótki czas ich realizacji. Z powodzeniem podejmujemy się nawet skomplikowanych zleceń.

Oferowane przez nas prace melioracyjne to między innymi wykaszanie, wygrabianie, odmulanie i pogłębianie zbiorników i cieków wodnych. Realizujemy także usługi z zakresu renaturyzacji akwenów oraz ich zagospodarowania rekreacyjnego (budowa plaż i elementów małej architektury wodnej, takich jak pomosty czy slipy dla łodzi), zajmujemy się również odtwarzaniem i budową zbiorników oraz ich zarybianiem i profesjonalnym transportem żywych ryb.

Jak wygląda nasza usługa?