Renaturyzacja rzek, jezior, akwenów

Nie jest tajemnicą, iż gatunek ludzki poprzez swoje działania na przestrzeni wieków przyczynił się do znacznej degradacji otaczającego go środowiska. Destrukcyjne dla przyrody procesy często postępują stopniowo i lawinowo, odciskając swoje piętno na wielu gatunkach fauny i flory, a w końcu też i na człowieku. W przypadku zbiorników wodnych postępująca degradacja oznaczałaby całkowity ich zanik. Warto zająć się więc problemem, zanim doprowadzimy przyrodę do stanu, z którego nie ma już odwrotu. Na szczęście wiele z tych procesów można zatrzymać lub odwrócić, odpowiedzią jest między innymi renaturyzacja zbiorników wodnych, czyli jedna z oferowanych przez naszą firmę usług.

Renaturyzacja zbiorników wodnych to proces, który polega na zatrzymaniu postępującej degradacji akwenów i odtworzeniu dawnego ich charakteru, przy jednoczesnym tworzeniu biotopów i powiększaniu różnorodności mikrosiedlisk niezbędnych do bytowania i rozmnażania fauny i flory. Prac dokonywać można w naturalnych i sztucznych zbiornikach, takich jak na przykład starorzecza, stawy, jeziorka miejskie czy oczka wodne. Renaturyzacja zbiornika wodnego prowadzona przez naszą firmę to kompleksowa usługa, która obejmuje także jego zasiedlenie odpowiednimi gatunkami roślin i zwierząt, co, mamy nadzieję, pozwoli przyszłym pokoleniom podziwiać je w naturalnym środowisku, a nie tylko w atlasie naukowym czy na zdjęciu w internecie.

Naszej firmie mogą Państwo zlecić szereg prac związanych z melioracją i budową każdego akwenu. Renaturyzacja zbiornika wodnego to jedynie niewielka część naszej oferty.

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi ofertami, m.in. odwadnianie osadów, wykaszanie stawu, pogłębianie stawu.

Renaturyzacja rzek, jezior, akwenów

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń: 602 652 371